پروژه های شرکت :
شرکت مهندسین مشاور صنعتی ایران از جمله شرکت های پیشرو در عرصه خدمات مشاوره فنی و مهندسی درکشور به حساب می آید . این شرکت تاکنون توانسته است با اجرای بیش از 412 پروژه در حوزه های مختلف کسب و کار نقش اثرگذار و تعیین کننده ای در بخش های مختلف اقتصادی و بطور اخص بخش صنعت و معدن ایفا نماید.

البته جهت کسب اطلاعات بیشتر فهرست پروژه های شرکت در قالب پروژه های خاتمه یافته و پروژه های در جریان قابل رویت می باشد.همچنین شرح مختصری از برخی پروژه های مهم شرکت نیز قابل رویت می باشد.
 
 
 
 پروژه های در جریان