@import url(http://www.iic-co.ir/scripts/cuteeditor/Load.ashx?type=style&file=SyntaxHighlighter.css);
شرکت مهندسین مشاور صنعتی ایران در جهت توسعه و تحقق اهداف و حضور بهتر در حوزه های کسب و کار اقدام به عقد تفاهم نامه هایی با شرکتهای به نام داخلی و خارجی نموده است، فهرست برخی از شرکتها به همراه زمینه های همکاری فی مابین در ادامه قرار داده شده است.
    ادامه

 

شرکت مهندسین مشاور صنعتی ایران با بیش از 40 سال تجربه در زمینه های مختلف صنعت این مرز و بوم‏ بالاخص صنایع ریخته گری‏، آهنگری، نورد، ماشین سازی و ساخت تجهیزات، حمل و نقل ریلی، خودروسازی، مجتمع های صنعتی، دانشگاهی و مسکونی، کلیه خدمات مهندسی عمومی و تکنولوژی مورد نیاز بیش از 430 پروژه را ارائه نموده است.
    ادامه

 


 
حوزه حمل و نقل ریلی
 مهم ترین محورهای فعالیت شرکت در حوزه ارائه خدمات حمل و نقل ریلی عبارتند از :

·ارائه خدمات مهندسی در زمینه طراحی خطوط حمل و نقل ریلی (یا راه آهن)

·ارائه خدمات مهندسی و مطالعاتی لازم در زمینه ارزیابی زیست محیطی خطوط حمل و نقل ریلی

·انجام مطالعات امکان سنجی فنی و اقتصادی در ایجاد و توسعه خطوط حمل و نقل ریلی و تجهیزات مورد استفاده

·برنامه ریزی راهبردی و طراحی جامع در ایجاد و توسعه خطوط حمل و نقل ریلی و اجزاء آنها (ایستگاه ها، پارکینگ ها، تعمیرگاه ها، فن آوری مورد استفاده و...)

·ارائه خدمات مهندسی در طراحی ابنیه و تاسیسات مورد نیاز و نظارت بر اجرای آنها

·ارائه خدمات مشاوره و مهندسی در زمینه طراحی خطوط تولید و انتقال دانش فنی مربوط به زیرساخت های ناوگان حمل و نقل نظیر لوکوموتیو، واگن و ...

·ارائه خدمات مشاوره و مهندسی در زمینه طراحی خطوط تولید و انتقال دانش فنی صنایع زیربنایی (ریل، تراورس، بالاست و ...)

·ارائه خدمات مهندسی و مشاوره مورد نیاز در مشارکت های بخش خصوصی یا خارجی در سرمایه گذاری های حمل و نقل ریلی

·ارائه خدمات مهندسی و مشاوره مورد نیاز در ارتقاء بهره وری تجهیزات، ماشین آلات، تاسیسات و ابنیه حمل و نقل ریلی

·ارائه خدمات مهندسی و مشاوره در زمینه ایجاد نظام های نگهداری و تعمیرات تجهیزات، ماشین آلات و ابنیه

·ارائه خدمات مهندسی و مشاوره مورد نیاز در طراحی، استقرار و توسعه نظام های مدیریت

·ارائه خدمات مدیریت پروژه