ساختمان

نفت،گاز و پتروشیمی

حمل و نقل ریلی

صنایع فلزات اساسی

فرودگاه

نیروگاه

1
سال فعالیت
1
تعداد کارفرمایان
1
پروژه های اخذ شده
1
پروژه های جاری (مطالعاتی – نظارتی)

مهندسین مشاور صنعتی ایران در گذر زمان

 1. تاسیس

  1347/02/01

  توضیحات مربوط به تاسیس

 2. انقلاب اسلامی

  1357/04/05

  توضیحات مربوط به انقلاب اسلامی

 3. تغیر نام

  1359/02/02

  توضیحات مربوط به تغییر نام

 4. خصوصی سازی

  M1389/09/26

  توضیحات مربوط به خصوصی سازی

 5. اکنون

  1402/05/02

  توضیحات کوتاه

مشاورین صنعتی ایران در گذر زمان

1347

تاسیس(تکنولوگ)

1357

انقلاب اسلامی

1359

تغییرنام

1389

خصوصی سازی

1402

اکنون

شرکت مهندسین مشاورصنعتی ایران(سهامی خاص) از پیشروان عرصه مشاوره در حوزه مهندسی کشور می باشد. این شرکت از سال ۱۳۴۷ با نام تکنولوگ(مشاورین مهندسی و صنعت)، در راستای تحقق اهداف و رسالت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، فعالیت خود را در زمینه ارائه خدمات مهندسی و مشاوره ای در بخش صنعت و دیگر حوزه های تحت پوشش آن سازمان آغاز نمود و تا پیروزی انقلاب اسلامی، تحت همان نام در حوزه های مدنظر به فعالیت خود ادامه داد.

پس از سال 1357 نیز با تغییر نام مجموعه به شرکت مهندسین مشاور صنعتی ایران، همچنان ارائه خدمات به صنعت کشور ادامه یافت و در اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی با موضوع خصوصی سازی و واگذاری شرکت های دولتی، در سال ۱۳۸۹ با طی شدن تشریفات قانونی مربوطه، مالکیت شرکت به بخش خصوصی(گروه بین المللی آبادراهان پارس)واگذار گردید. سپس بنا به سیاست های جدید سهامداران شرکت، مجموعه با افزایش حوزه های تخصصی خود؛ به ادامه ارائه خدمات در زمینه های مختلف مشاوره مهندسی همت گمارد.

شرکت مهندسین مشاور صنعتی ایران با بیش از ۵۰ سال تجربه در زمینه های مختلف،‏ بالاخص صنایع ریخته گری‏، ذوب، نورد، ماشین سازی و ساخت تجهیزات، نیروگاه های مختلف،  نفت، گاز و پتروشیمی، صنایع دریایی، حمل و نقل جاده‌ای و ریلی، خودروسازی، طراحی و نظارت بر مجتمع های صنعتی، دانشگاهی، ساختمان های درمانی، ورزشی، تجاری، اداری، نظامی و مسکونی و دیگر موارد مشابه همچون مطالعات پایه(امکانسنجی – فنی اقتصادی)، مهندسی سیستم، مشاوره مدیریت، بازرسی فنی و کنترل کیفی و دیگر خدمات مهندسی (عمومی و تکنولوژیک) مورد نیاز در بیش از 500 پروژه را ارائه نموده و می نماید.

پروژه‌ها

ساختمان

https://www.iic-co.ir/%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d9%87%d8%a7/?filter_project_type=%2525d8%2525b3%2525d8%2525a7%2525d8%2525ae%2525d8%2525aa%2525d9%252585%2525d8%2525a7%2525d9%252586

مشاهده پروژه‌ها

نفت، گاز و پتروشیمی

https://www.iic-co.ir/%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d9%87%d8%a7/?filter_project_type=%2525d9%252586%2525d9%252581%2525d8%2525aa%2525d8%25258c%2525da%2525af%2525d8%2525a7%2525d8%2525b2-%2525d9%252588-%2525d9%2525be%2525d8%2525aa%2525d8%2525b1%2525d9%252588%2525d8%2525b4%2525db%25258c%2525d9%252585%2525db%25258c

مشاهده پروژه‌ها

حمل و نقل ریلی و مترو

https://www.iic-co.ir/%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d9%87%d8%a7/?filter_project_type=%2525d8%2525ad%2525d9%252585%2525d9%252584-%2525d9%252588-%2525d9%252586%2525d9%252582%2525d9%252584-%2525d8%2525b1%2525db%25258c%2525d9%252584%2525db%25258c

مشاهده پروژه‌ها

صنایع فلزات اساسی و کارخانه

https://www.iic-co.ir/%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d9%87%d8%a7/?filter_project_type=%2525d8%2525b3%2525d8%2525a7%2525d8%2525ae%2525d8%2525aa%2525d9%252585%2525d8%2525a7%2525d9%252586,%2525d8%2525b5%2525d9%252586%2525d8%2525a7%2525db%25258c%2525d8%2525b9-%2525d9%252581%2525d9%252584%2525d8%2525b2%2525d8%2525a7%2525d8%2525aa-%2525d8%2525a7%2525d8%2525b3%2525d8%2525a7%2525d8%2525b3%2525db%25258c-%2525d9%252588-%2525da%2525a9%2525d8%2525a7%2525d8%2525b1%2525d8%2525ae%2525d8%2525a7%2525d9%252586%2525d9%252587

مشاهده پروژه‌ها

فرودگاه

https://www.iic-co.ir/%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d9%87%d8%a7/?filter_project_type=%2525d9%252581%2525d8%2525b1%2525d9%252588%2525d8%2525af%2525da%2525af%2525d8%2525a7%2525d9%252587

مشاهده پروژه‌ها

نیروگاه

https://www.iic-co.ir/%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d9%87%d8%a7/?filter_project_type=%2525d9%252586%2525db%25258c%2525d8%2525b1%2525d9%252588%2525da%2525af%2525d8%2525a7%2525d9%252587

مشاهده پروژه‌ها

صنایع خودروسازی

https://www.iic-co.ir/%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d9%87%d8%a7/?filter_project_type=%2525d8%2525b5%2525d9%252586%2525d8%2525a7%2525db%25258c%2525d8%2525b9-%2525d8%2525ae%2525d9%252588%2525d8%2525af%2525d8%2525b1%2525d9%252588%2525d8%2525b3%2525d8%2525a7%2525d8%2525b2%2525db%25258c

مشاهده پروژه‌ها

get
-
فهرست