مدیران

null

مهندس آلن ژوزف یوسفیان

مدیرعامل

و عضو هیئت مدیره yousefian@iic-co.ir

null

مهندس علی کریمی زاده

قائم مقام مدیرعامل

و عضو هیئت مدیره a.karimizadeh@iic-co.ir

null

مهندس سید مرتضی مرتضوی

معاون فنی و مهندسی

و عضو هیئت مدیره m.mortazavi@iic-co.ir

null

مهندس علی شفیع زاده

معاون نظارت اجرایی

و عضو هیئت مدیره shafizadeh@iic-co.ir

null

مهندس حامد تفضلیان

مدیر پروژه

tafazolian@iic-co.ir

null

مهندس امیرشروین صمدی

مدیر پروژه

samadi@iic-co.ir

null

مهندس امیر سیف الدین وثوق

مدیر پروژه

vosough@iic-co.ir

null

داود کایدی

سرپرست PMO

و عضو هیئت مدیره

null

نام و نام خانوادگی

مدیر گروه

مطالعات و طراحی

null

نام و نام خانوادگی

مدیر قراردادها،

بازاریابی و مناقصات

null

نام و نام خانوادگی

مدیر برنامه ریزی و توسعه
null

اکبر حیدری

مدیر مالی و اداری

a.heidari@iic-co.ir

null

مهندس محمود الوندی

سرپرست گروه راه و راه آهن

alvandi@iic-co.ir

null

مهندس مهدی مرادزاد

مدیر پروژه های معماری
null

دکتر لیدا حسین زاده

سرپرست آتلیه معماری
null

مهندس سید مهدی صادق اسکوئی

سرپرست گروه سازه

oskooei@iic-co.ir

null

مهندس سیامک کلهر

سرپرست گروه برق و مخابرات

s.kalhor@iic-co.ir

null

مهندس کوروش امین

سرپرست گروه مکانیک

k.amin@iic-co.ir

null

نام و نام خانوادگی

سرپرست گروه پیمان و رسیدگی
فهرست