چشم انداز و ماموریت

شرکت مهندسین مشاور صنعتی ایران(سهامی خاص) که در طی بیش از پنجاه سال فعالیت خویش، از پیشروان عرصه مشاوره‌ فنی و مهندسی کشور بوده است؛ ماموریت و چشم انداز خود را به شرح ذیل با تلاش به پایبندی به اصول اخلاق حرفه ای و ارزش های مدنظر، سرلوحه فعالیت هایش قرار می دهد:

ماموریت ‌های شرکت:

حفظ و ثبات، بهبود مستمر و تعالی جایگاه فعلی شرکت در انجام اصولي تعهدات زماني و كيفي در قراردادهاي خود با کارفرمایان، همراه با احترام به شخصيت علمي و تجربيات همكاران، ارتقاء سطح علمي-فني مديران،كارشناسان و كاركنان مجموعه از طريق آموزش‌هاي مورد نیاز و نوین، همكاري های گروهي و مدیریت دانش سازمانی، پيشگيري از وقوع حوادث ناشي از كار و محيط كاري  و آلودگی‌های زیست محیطی.

چشم انداز شرکت:

شرکت مهندسین مشاور صنعتی ایران در سال ۱۴۰۴ به عنوان برندی خوشنام در حوزه مشاوره صنعت و ساختمان کشور و منطقه با رویکرد کسب و کار دانش بنیان مطرح خواهد شد.

فهرست