امکان سنجی تولید اسکلت فلزی پیچ و مهره ای برای صنایع فولاد سامک فراز

نام کارفرما: شرکت صنایع فولادی سامک فراز

نوع پروژه: مطالعاتی

محل پروژه: ایران

توضیحات تکمیلی
فهرست