امکان سنجی تولید اسکلت های فلزی پیچ و مهره ای شرکت متال گستر

نام کارفرما: شرکت متال گستر

نوع پروژه: مطالعاتی

محل پروژه: ایران

توضیحات تکمیلی
فهرست