امکان سنجی جهت تولید ورق های پوششی سیمانی شرکت گونی بافی تشنیز

نام کارفرما: شرکت گونی بافی تشنیز

نوع پروژه: مطالعاتی

محل پروژه: ایران

توضیحات تکمیلی
فهرست