انتخاب ماشين آلات سنگين براي كارخانه آذرآب

نام کارفرما: مجري طرح توسعه ماشين سازي اراك

نوع پروژه: مطالعاتی

محل پروژه: اراک

توضیحات تکمیلی
فهرست