انتقال دانش فني ماشين آلات توليد مقوا و انواع كاغذ در كشور

نام کارفرما: معاونت آموزش و تحقيق وزارت صنايع سنگين

نوع پروژه: امکان سنجی

محل پروژه: تهران

توضیحات تکمیلی
فهرست