انجام خدمات مشاوره ای طراحی و نظارت عالیه سرپرستی بانک صنعت و معدن اصفهان

نام کارفرما: آتیه سازان صنعت و معدن

نوع پروژه: انجام خدمات مشاوره ای و طراحی معماری‌، معماری داخلی، تاسیسات الکتریکی و مکانیکی و نظارت عالیه سرپرستی بانک صنعت و معدن اصفهان

محل پروژه: اصفهان

توضیحات تکمیلی
فهرست