بررسي فني واقتصادي طرح توسعه هپكو

نام کارفرما: شركت ساخت ماشين آلات راهسازي ايران (‌هپكو)

نوع پروژه: امکان سنجی

محل پروژه: ایران

توضیحات تکمیلی
فهرست