بررسي فني و اقتصادي توليد شيرآلات نفت سرچاهي

نام کارفرما: ماشين سازي اراك

نوع پروژه: امکان سنجی

محل پروژه: ایران

توضیحات تکمیلی
فهرست