بررسي فني و اقتصادي طرح بهبود كيفيت خط نورد گرم صفحه

نام کارفرما: شركت نورد و توليد قطعات فولادي

نوع پروژه: امکان سنجی

محل پروژه: ایران

توضیحات تکمیلی
فهرست