بررسي فني و اقتصادي طرح توليد اسلبهاي آلياژي

نام کارفرما: شركت نورد و توليد قطعات فولادي

نوع پروژه: امکان سنجی

محل پروژه: ایران

توضیحات تکمیلی
فهرست