تضمین و کنترل کیفیت بیمارستان شریعتی

نام کارفرما: شرکت مشارکتی گوپله ، آباد راهان پارس و ماهر و همکاران

نوع پروژه: مدیریت بخش تضمین و کنترل کیفیت عملیات اجرایی طرح توسعه بیمارستان شریعتی تهران

محل پروژه: تهران

توضیحات تکمیلی

طرح توسعه بیمارستان شریعتی با پیش بینی 1000 تخت، در منطقه 22 تهران( انتهای اتوبان خرازی) واقع می باشد و مجموع زیربنای آن در سه بلوک ساختمان اصلی، بیمارستان(بلوک A)، ساختمان اورژانس، کلینیک و سرپائی( بلوک B) و پارکینگ و تاسیسات(بلوک P) بالغ بر 128 هزاری مترمربع می باشد.

فهرست