تعيين استراتژي بلند مدت توليد كارخانه ماشين سازي تبريز

نام کارفرما: گروه ماشين سازي تبريز

نوع پروژه: امکان سنجی

محل پروژه: ایران

توضیحات تکمیلی
فهرست