تهيه مشخصات فني ، اسناد مناقصه جرثقيل ها كارخانه ماشين آلات تغيير شكل فلزات

نام کارفرما: شركت پرس ايران

نوع پروژه: مطالعاتی

محل پروژه: تهران

توضیحات تکمیلی
فهرست