تهيه نقشه هاي معماري، تاسيسات مكانيكي و برقي (باتوجه به تغيير كاربري فضاها) دانشگاه امیر کبیر (پلي تكنيك)

نام کارفرما: دانشگاه صنعتي امير كبير

نوع پروژه: طراحی

محل پروژه: تهران

توضیحات تکمیلی
فهرست