تهیه طرح جامع و طراحی و نظارت دو دانشکده جدید دانشگاه امیر کبیر

نام کارفرما: دانشگاه صنعتي امير كبير

نوع پروژه: طراحي و نظارت

محل پروژه: تهران

توضیحات تکمیلی
فهرست