خدمات تكنولوژيكي طرح احداث كارخانه توليد فولادآلياژي

نام کارفرما: گروه صنایع متالورژي سازمان صنايع دفاع

نوع پروژه: مطالعاتی

محل پروژه: اهواز

توضیحات تکمیلی
فهرست