مطالعات مرحله دوم دپو و پارکینگ شرقی خط هفت مترو

نام کارفرما: هلدینگ تخصصی راه و شهرسازی موسسه حرا

نوع پروژه: مطالعات مرحله دوم دپو و پارکینگ شرقی خط هفت مترو

محل پروژه: تهران

توضیحات تکمیلی

انجام خدمات فنی و مشاوره ایی مرحله دوم (طراحی دیتیل و تهیه نقشه های اجرایی) برای کارهای معماری و سازه، تاسیسات مکانیکی و تاسیسات برقی، زیرسازی جاده ایی، روسازی جاده ایی، زیر سازی ریلی، روسازی ریلی دپو پارکینگ شرقی خط 7 متروی تهران

فهرست