طراحی تفصیلی پروژه راه آهن خواف-هرات افغانستان

نام کارفرما: اداره راه آهن افغانستان

نوع پروژه: Detailed Designed of khaf-Herat,Segment4 phae2(43 km) Railway project

محل پروژه: افغانستان

توضیحات تکمیلی

طراحی تفصیلی پروژه راه آهن خواف-هرات، قطعه 4 فاز 2 (کیلومتر43)

فهرست