طراحی ، نظارت عالیه و کارگاهی پروژه های احداث پارکینگ محله ای در سطح شهر تهران

نام کارفرما: سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران

نوع پروژه: طراحی ، نظارت عالیه و کارگاهی پروژه های احداث پارکینگ محله ای در سطح شهر تهران

محل پروژه: تهران

توضیحات تکمیلی

پارکینگ طبقاتی شهید باقری:

مساحت زمین: 3200 متر مربع

مساحت پارکینگ: 11000 متر مربع (7 طبقه)

 تعداد فضا: 7 (شامل: رمپ اصلی، لابی ها و راهروها، راه پله ها و آسانسورها، سرویس های بهداشتی، موتورخانه، نورگیرها و بام)

پارکینگ طبقاتی هوشمند شهید بغدادی:

مساحت : 2،467 مترمربع

زیربنای کل و مفید : 13،902 مترمربع

 تعداد فضا : 8 طبقه

پارکینگ طبقاتی بعثت:

مساحت : 3300مترمربع

زیربنای کل و مفید : 19108مترمربع

تعداد فضا : 15طبقه

فهرست