طراحي فونداسيون ماشين آلات كارخانه لوله هاي بدون درز اسفراين

نام کارفرما: لوله گستر اسفراین

نوع پروژه: مطالعاتی

محل پروژه: خراسان شمالی

توضیحات تکمیلی
فهرست