طراحی ساختمان های نیمه صنعتی و غیرصنعتی مجتمع اسید فسفریک بندرعباس

نام کارفرما: گروه بین المللی آبادراهان پارس

نوع پروژه: طراحی

محل پروژه: تهران

توضیحات تکمیلی
فهرست