طرح احداث كارخانه توليد كاغذ صنعتی از ماده اولیه ساقه پنبه

نام کارفرما: جهاد سازندگي - موسسه جهاد استقلال

نوع پروژه: مطالعاتی

محل پروژه: تهران

توضیحات تکمیلی
فهرست