طرح احداث كارخانه توليد مقواي چند لايه

نام کارفرما: شركت صنايع سلولزي خوزستان

نوع پروژه: مطالعاتی

محل پروژه: خوزستان

توضیحات تکمیلی
فهرست