طرح اولیه سالن رنگ و سالن بدنه خودروی سمند و سایپا 141 در كشور ونزوئلا

نام کارفرما: شركت توسعه صنايع خودرو

نوع پروژه: مطالعاتی

محل پروژه: ونزوئلا

توضیحات تکمیلی
فهرست