طرح ايجاد كارخانه توليد ماشين آلات تغيير شكل فلزات

نام کارفرما: وزارت صنايع سنگين

نوع پروژه: مطالعاتی

محل پروژه: تهران

توضیحات تکمیلی
فهرست