طرح توسعه كارخانه آلوم پارس

نام کارفرما: شركت آلوم پارس ( سهامي خاص )

نوع پروژه: مطالعاتی

محل پروژه: اراک

توضیحات تکمیلی
فهرست