طرح توسعه كارخانه نورد آلومينيوم اراك

نام کارفرما: كارخانه هاي توليدي نورد آلومينيوم

نوع پروژه: مطالعاتی

محل پروژه: اراک

توضیحات تکمیلی
فهرست