طرح توسعه كارگاههاي آهنگري و ريخته گري ماشين سازي اراك

نام کارفرما: ماشين سازي اراک

نوع پروژه: مطالعاتی

محل پروژه: اراک

توضیحات تکمیلی
فهرست