طرح توليد ماشين آلات نورد و اصلاح ريخته گري و آهنگري ماشین سازی اراك

نام کارفرما: وزارت صنايع سنگين

نوع پروژه: مطالعاتی

محل پروژه: اراک

توضیحات تکمیلی
فهرست