طرح ساخت قطعات يدكي جهاد سازندگي وزارت نفت

نام کارفرما: وزارت نفت

نوع پروژه: مطالعاتی

محل پروژه: تهران

توضیحات تکمیلی
فهرست