طرح كارخانه توليد انواع سنگ شكن

نام کارفرما: شركت ماشين سازي ايران

نوع پروژه: مطالعاتی

محل پروژه: اراک

توضیحات تکمیلی
فهرست