طرح نوسازي كارخانه نورد و توليد قطعات فولادي

نام کارفرما: شركت نورد و توليد قطعات فولادي

نوع پروژه: مطالعاتی

محل پروژه: اهواز

توضیحات تکمیلی
فهرست