طرح پدافند غير عامل كارخانه های آونگان و هپكو

نام کارفرما: شركت ساختماني گسترش ونوسازي

نوع پروژه: مطالعاتی

محل پروژه: ایران

توضیحات تکمیلی
فهرست