كارهاي تكميلي طرح نوسازي كارگاه هاي ريخته گري كارخانه نورد و توليد قطعات فولادي

نام کارفرما: كارخانه نورد و توليد قطعات فولادي

نوع پروژه: مطالعاتی

محل پروژه: اهواز

توضیحات تکمیلی
فهرست