طراحی و نظارت ساختمان های مجتمع گاز پارس جنوبی

نام کارفرما: مجتمع گاز پارس جنوبی

نوع پروژه: انجام خدمات فنی و طراحی مراحل اول و دوم در پروژه های فرایندی، ایمنی، ساختمانی، معماری و محوطه سازی و سایر خدمات فنی و همچنین خدمات مرحله سوم خدمات نظارت عالیه و کارگاهی

محل پروژه: عسلویه، مجتمع گاز پارس جنوبی

مساحت پروژه: 1500

توضیحات تکمیلی

اقدامات انجام شده انجام خدمات فنی و طراحی مراحل اول و دوم در پروژه های فرآیندی، ایمنی، ساختمانی، معماری و محوطه سازی و سایر خدمات فنی و همچنین خدمات مرحله سوم خدمات نظارت عالیه و کارگاهی

معرفی پروژه
این پروژه شامل کلیه فعالیت های مورد نیاز در مجتمع های گاز پارس جنوبی اعم از مطالعات و طراحی همچنین نظارت های عالیه و کارگاهی میباشد، در ادامه لیستی از ابلاغیه های کارفرما تا کنون آمده است:

 • مدت قرارداد : 24 ماه
 • الحاقیه افزایش کار و تمدید : 24 ماه
 • تاریخ شروع: 09 / 1396
 •  انجام خدمات نظارت عالیه و کارگاهی ساختمان اداری پالایشگاه سوم
 • درخواست آماده سازی فضای پارکینگ ماشین آلات سنگین
 •  بررسی آسیب های وارده ترک های ایجاد شده در ساختمان اداری پالایشگاه هفتم و طرح مقاوم سازی ساختمان
 •  طراحی احداث دوربرگردان در مسیر اتوبان بوشهر بندرعباس –
 •  بررسی امکان سنجی جایگزینی چراغ های فلورسنت در سایت صنعتی پالایشگاه و اداره مرکزی ستاد
 •  مدیریت مصرف مواد شیمیائی در مجتمع گاز پارس جنوبی
 •  طراحی سردرب و محوطه ساختمان اداری (پارکینگ سر پوشیده اتوبوس ها ، راه دسترسی به پارکینگ +ایستگاه
 • تخلیه مسافرین)
 •  سیستم FIREFIGHTING انبار مواد شیمیایی
 •  بازنگری طرح سازه سوله تعمیرات برای بار جرثقیل پالایشگاه یکم
 • طراحی سردرب اصلی ورودی مجتمع گاز پارس جنوبی و پالایشگاه های مجموعه
 •  هماهنگی و تنظیم رله های حفاظتی پالایشگاه ششم
فهرست