مطالعات امکان سنجی جامع احداث واحد تولید کاشی کف و دیوار در استان های آذربایجان غربی و خراسان شمالی

نام کارفرما: سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران

نوع پروژه: مطالعاتی

محل پروژه: ایران

توضیحات تکمیلی
فهرست