مطالعات امکان سنجی طرح احداث 10 واحد نیروگاه گازی 25 مگاواتی در سطح کشوربا حداکثر توان ساخت داخل

نام کارفرما: سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران

نوع پروژه: مطالعاتی

محل پروژه: ایران

توضیحات تکمیلی
فهرست