مطالعات امکان سنجی مقدماتی ساخت سقف های نیمه پیش ساخته بتنی و دیوارهای دو جداره بتنی

نام کارفرما: سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران

نوع پروژه: مطالعاتی

محل پروژه: ایران

توضیحات تکمیلی
فهرست