مطالعات امکان سنجی پروژه احداث پالایشگاه تولید قیر (Topping Plant) با استفاده از خوراک نفت خام فوق سنگین ایران

نام کارفرما: سازمان گسترش ونوسازي صنايع ايران

نوع پروژه: امکان سنجی

محل پروژه: هرمزگان

توضیحات تکمیلی
فهرست