مطالعات توجیه فنی و اقتصادی احداث واحد تولید ژئوسنتتیک در مناطق کمتر توسعه یافته استانهای ایلام، مرکزی، سمنان و کهکیلویه و بویراحمد

نام کارفرما: سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران

نوع پروژه: مطالعاتی

محل پروژه: ایران

توضیحات تکمیلی
فهرست