مطالعات طرح امکان سنجی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی شهر جدید پردیس

نام کارفرما: شرکت آزادره تهران-پردیس

نوع پروژه: مطالعاتی

محل پروژه: پردیس

توضیحات تکمیلی
فهرست