مطالعات و نظارت زیرسازی قطعه اول راه آهن آمل- لاهيجان

نام کارفرما: شركت آبادراهان پارس

نوع پروژه: مطالعاتی

محل پروژه: آمل

توضیحات تکمیلی
فهرست