مطالعه خطوط توليد كالاهاي سرمايه اي در واحد هاي تحت پوشش سازمان گسترش (بررسی طرح تولید ادوات هیدرولیکی، طرح تولید محور و پوسته ژنراتور و توربین، امکان تعمیر و ساخت تیغه های توربین، بررسی صنایع بنیادی به منظور برآورد نیازهای تجهیزاتی در جهت تکمیل زنجیره های تولید)

نام کارفرما: سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران

نوع پروژه: مطالعاتی

محل پروژه: تهران

توضیحات تکمیلی
فهرست