نظارت بر احداث طرح احداث ساختمان اداری و انبار قطعات یدکی کارخانه تولید نورد آلومینیوم

نام کارفرما: گروه كارخانه هاي توليدي نورد آلومينيوم

نوع پروژه: نظارت

محل پروژه: تهران

توضیحات تکمیلی
فهرست