نظارت بر ساخت و نصب كوره چهارم ذوب کارخانه نورد و توليد قطعات فولادي

نام کارفرما: شركت نورد و توليد قطعات فولادي

نوع پروژه: نظارت

محل پروژه: اهواز

توضیحات تکمیلی
فهرست